Foundation Findings: Het evenwicht tussen werk en privéleven – oplossingen voor het dilemma

De Europese Unie staat voor een dilemma in haar sociaal beleid: zij moet het percentage werkenden vergroten om voortdurende economische groei te waarborgen en sociale integratie te bevorderen. Daartoe moet de EU het echter eenvoudiger maken voor werknemers om hun werk en hun gezinsverplichtingen te combineren zodat mensen – met name vrouwen – de arbeidsmarkt kunnen betreden. Foundation Findings biedt relevante achtergrondinformatie en beleidsaanwijzingen voor alle actoren en belanghebbenden die betrokken zijn bij het actuele Europese debat over de toekomst van het sociale beleid. De inhoud is gebaseerd op onderzoek van Eurofound en weerspiegelt haar autonome en tripartiete structuur.Download PDF: NL (pdf 346.99 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen