Promoting social cohesion and convergence

Neemt Europa het voortouw op het gebied van institutionele kwaliteit?

Policy brief
Gepubliceerd
7 november 2022
pdf
Formats and languages

Hoofdconclusies

 • Goed functionerende overheidsinstanties zorgen voor een hoger bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking, meer werkgelegenheid en een groter vertrouwen in de nationale overheid. Een goed functionerende overheid zorgt ook voor een lager risico op armoede en sociale uitsluiting en is met name essentieel voor duurzame economische en sociale convergentie in de EU.
Read more
 • Goed functionerende overheidsinstanties zorgen voor een hoger bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking, meer werkgelegenheid en een groter vertrouwen in de nationale overheid. Een goed functionerende overheid zorgt ook voor een lager risico op armoede en sociale uitsluiting en is met name essentieel voor duurzame economische en sociale convergentie in de EU.
 • Hoewel de lidstaten van de EU-27 volgens de zes mondiale bestuurlijke indicatoren wereldleiders zijn op het gebied van institutionele kwaliteit, zijn hun prestaties sinds de crisis van 2008 voor alle indicatoren verslechterd. Deze trend is bijzonder zorgwekkend gezien de belangrijke rol van overheidsinstanties bij het versterken van de veerkracht van de samenleving en bij het verkrijgen van toegang tot EU-middelen die aan dit proces bijdragen.
 • Op het gebied van institutionele kwaliteit presteren de Noord- en West-Europese lidstaten in de periode 1996-2020 het best van alle Europese landen, terwijl de Baltische staten hun prestaties sinds hun toetreding tot de EU aanzienlijk hebben weten te verbeteren en de mediterrane lidstaten, waarvan de scores de afgelopen twaalf jaar achteruit zijn gegaan, hebben ingehaald. De prestaties van de Midden- en Oost-Europese lidstaten zijn stabiel gebleven, terwijl de institutionele kwaliteit in die periode ondanks enkele verbeteringen het laagst was in Bulgarije en Roemenië.
 • Hoewel noodmechanismen en EU-fondsen belangrijke herstelinstrumenten zijn, is op EU-niveau ook een meer op de lange termijn gerichte focus nodig om een blijvende opwaartse convergentie van de institutionele kwaliteit te waarborgen. De opname van institutionele kwaliteit als doelstelling in het herstelplan NextGenerationEU biedt een goede kans om de bestuurlijke capaciteiten te versterken en de kwaliteit van het openbaar bestuur te verbeteren, zodat de lidstaten negatieve economische en sociale schokken nu en in de toekomst doeltreffender kunnen opvangen.
 • Uit eerder onderzoek is gebleken dat een hogere institutionele kwaliteit en sterkere bestuurlijke capaciteiten kunnen helpen het absorptiepercentage van EU-middelen te verhogen en de groeibevorderende effecten ervan voor de lidstaten en de regio’s te maximaliseren. Dat toont nog eens aan dat verbetering van de institutionele kwaliteit niet alleen een stimulans is voor groei in het algemeen, maar ook een essentieel vereiste voor een doeltreffend beheer van en de toegang tot middelen van NextGenerationEU.
Read less

Samenvatting

Goed presterende overheidsinstanties zijn van cruciaal belang voor het bereiken van opwaartse economische en sociale convergentie in de EU en spelen een fundamentele rol bij de groei van de economie doordat zij buitenlandse investeringen aantrekken, een doeltreffende uitvoering van beleidsmaatregRead more

Goed presterende overheidsinstanties zijn van cruciaal belang voor het bereiken van opwaartse economische en sociale convergentie in de EU en spelen een fundamentele rol bij de groei van de economie doordat zij buitenlandse investeringen aantrekken, een doeltreffende uitvoering van beleidsmaatregelen en hervormingen waarborgen en in staat zijn de nodige EU-middelen te verkrijgen. Een goed functioneren van openbare instanties is des te belangrijker nu uitvoering wordt gegeven aan het programma NextGenerationEU, aangezien een haperende institutionele aanpak de toegang tot fondsen zou kunnen belemmeren en de effectiviteit van het programma zelf zou kunnen ondermijnen. Deze beleidsnota bevat de resultaten van een onderzoek naar opwaartse convergentie in de EU met betrekking tot de zes door de Wereldbank ontwikkelde mondiale bestuurlijke indicatoren. Hoewel uit de resultaten blijkt dat Europa een voortrekkersrol blijft spelen op het gebied van de mondiale institutionele kwaliteit, is er sinds de financiële crisis van 2008 sprake van een verslechtering. Op het gebied van openbaar bestuur moeten maatregelen worden getroffen om deze trend om te buigen.

Read less

Formats and languages

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  28
  Nummer: 
  EF22026
  ISBN: 
  978-92-897-2288-9
  Catalogusnummer: 
  TJ-AR-22-002-EN-N
  DOI: 
  10.2806/512588
  Catalogue info

  Neemt Europa het voortouw op het gebied van institutionele kwaliteit?

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2022), Does Europe lead the way in institutional quality? Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Tables and graphs

  The policy brief contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Summary of convergence analysis of WGIs over 1996–2020, 1996–2008 and 2008–2020
  Table 2: Correlation of the WGIs and selected socioeconomic indicators

  List of figures

  Figure 1: EU performance on WGIs compared with global averages, 2020
  Figure 2: Clustering of countries according to the WGIs
  Figure 3: Trends in the WGIs across six European country groups
  Figure 4: Downward convergence in the Voice and accountability indicator, 1996–2020
  Figure 5: Downward convergence in the Political stability indicator, 1996–2020
  Figure 6: Downward convergence in the Government effectiveness indicator, 1996–2020
  Figure 7: Upward convergence in the Regulatory quality indicator, 1996–2020
  Figure 8: Upward convergence in the Rule of law indicator, 1996–2020
  Figure 9: Upward convergence in the Control of corruption indicator, 1996–2020

Onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie op 31 januari 2020 en dat vervolgens is gepubliceerd, kan gegevens over de 28 EU-lidstaten bevatten. Na deze datum wordt bij onderzoek alleen rekening gehouden met de 27 EU-lidstaten (EU28 minus het VK), tenzij anders vermeld.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen