Working conditions of an ageing workforce

Report
Gepubliceerd
21 september 2008
Formaten
 • Download full reportPDF

Samenvatting

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef0817
  Catalogue: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0857
  Catalogue info

  Arbeidsomstandigheden van een vergrijzende beroepsbevolking - Samenvatting

  Authors: 
  Eurofound
  Volgend op de enquête van 2005 heeft Eurofound haar belangrijkste bevindingen over hoofdthema’s aangaande de arbeidsomstandigheden in de EU verder geanalyseerd. Eén van de onderzochte thema’s was de vergrijzing van de beroepsbevolking en de verstrekkende implicaties daarvan voor de maatschappij en de arbeidsmarkt als geheel. In het onderzoek zijn vier factoren belicht die essentieel zijn om de leeftijdsstructuur van de Europese beroepsbevolking te modelleren: het garanderen van loopbaanontwikkeling en arbeidszekerheid; behoud en bevordering van de gezondheid en het welzijn van werkenden; ontwikkeling van vaardigheden en bekwaamheden; het creëren van evenwicht tussen werk en privéleven. In deze samenvatting wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste uitdagingen die samenhangen met de vergrijzing van de beroepsbevolking en worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek vermeld.  Download PDF: NL (pdf 49.59 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen