HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

Report
Bijgewerkt
09 februari 2012
Gepubliceerd
09 februari 2012
Formaten
 • Download full reportPDF

Samenvatting

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only cross-national attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment. An executive summary is available - see Related content.
 

 • Full report

  Reference No: 
  ef1169
  Catalogue info

  HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

  The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only crossnational attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef11691
  Catalogue info

  HRM-praktijken en prestaties van ondernemingen: een analyse op basis van de Europese bedrijvenenquête 2009 - Samenvatting

  Authors: 
  Eurofound
  Hoe kan het gebruik van bepaalde HRM-praktijken de prestaties van een bedrijf beïnvloeden? Dit erg complexe vraagstuk werd al tijdens eerder onderzoek geanalyseerd, maar wegens een gebrek aan voldoende cijfermateriaal waren de resultaten niet altijd bevredigend. Dit rapport gebruikt gegevens van de Europese bedrijvenenquête 2009 van Eurofound om de relatie te onderzoeken tussen vijf innovatie arbeidspraktijken – flexibele arbeidstijden, financiële stimulansen (voor een groot deel van de werknemers), opleiding, autonome teams en werknemersvertegenwoordiging – en vier prestatie-indicatoren: de werksfeer, de afwezigheid van HR-problemen, arbeidsproductiviteit (vergeleken met de concurrentie) en de economische situatie in het bedrijf. Er kunnen sterke positieve effecten worden vastgesteld voor een aantal van die relaties, al is het soms moeilijk om het causale verband aan te tonen.  Download PDF: NL (pdf 47.15 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen