HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

Report
Gepubliceerd
9 februari 2012
pdf
Formaten
Executive summary in 25 languages
Downloaden

Samenvatting

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishmentRead more

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only cross-national attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment. 

Read less

Formaten

 • Verslag

 • Executive summary

  Nummer: 
  ef11691
  Catalogue info

  HRM-praktijken en prestaties van ondernemingen: een analyse op basis van de Europese bedrijvenenquête 2009 - Samenvatting

  Auteur(s): 
  Eurofound
  Hoe kan het gebruik van bepaalde HRM-praktijken de prestaties van een bedrijf beïnvloeden? Dit erg complexe vraagstuk werd al tijdens eerder onderzoek geanalyseerd, maar wegens een gebrek aan voldoende cijfermateriaal waren de resultaten niet altijd bevredigend. Dit rapport gebruikt gegevens van de Europese bedrijvenenquête 2009 van Eurofound om de relatie te onderzoeken tussen vijf innovatie arbeidspraktijken – flexibele arbeidstijden, financiële stimulansen (voor een groot deel van de werknemers), opleiding, autonome teams en werknemersvertegenwoordiging – en vier prestatie-indicatoren: de werksfeer, de afwezigheid van HR-problemen, arbeidsproductiviteit (vergeleken met de concurrentie) en de economische situatie in het bedrijf. Er kunnen sterke positieve effecten worden vastgesteld voor een aantal van die relaties, al is het soms moeilijk om het causale verband aan te tonen.


  Beschikbaar om te downloaden in 25 talen

  Downloaden

Part of the series

 • European Company Survey 2009

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2009, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen