NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

Report
Gepubliceerd
21 oktober 2012
Formaten
 • Download full reportPDF

Samenvatting

This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

 

 • Full report

  Reference No: 
  ef1254
  ISBN: 
  978-92-897-1094-7
  Catalogue: 
  TJ-32-12-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41578
  Catalogue info

  NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

  This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12541
  Catalogue info

  NEET's – Jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen: kenmerken, kosten en beleidsantwoorden in Europa - Samenvatting

  Authors: 
  Eurofound
  De economisch crisis heeft de kansen op werk voor de jonge generatie zeer nadelig beïnvloed en de werkgelegenheid onder jongeren heeft het laagste niveau bereikt dat ooit door Eurostat is geregistreerd. Om een beter beeld te krijgen van de omvang van de economische inactiviteit onder jongeren is het concept van de NEET – 'not in employment, education or training' – ontwikkeld. In dit rapport wordt de arbeidsmarktsituatie van jongeren in Europa geanalyseerd, met speciale aandacht voor de NEET's. Er wordt onderzocht wat de bepalende factoren zijn waardoor jongeren tot de NEET's gaan behoren en er wordt nagegaan wat de economische en sociale kosten van NEET's zijn. Ook wordt beoordeeld hoe lidstaten via beleid en interventies hebben geprobeerd jongeren te helpen vaste voet te krijgen op de arbeidsmarkt.  Download PDF: NL (pdf 49.37 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen