Income from work after retirement in the EU

Report
Gepubliceerd
14 november 2012
pdf
Formaten
Executive summary in 25 languages
Downloaden

Samenvatting

It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This studRead more

It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This study investigates retirees’ motivations for seeking paid work and their opportunities for gaining employment. It examines the extent to which work after retirement is related to income adequacy among the retired population. It also explores the types of paid employment that retirees take up and identifies ways in which companies seek to recruit and retain retirees. The report concludes with recommendations for governments, employers and retirees. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Nummer: 
  ef1259
  Catalogue info

  Income from work after retirement in the EU

  It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This study investigates retirees’ motivations for seeking paid work and their opportunities for gaining employment. It examines the extent to which work after retirement is related to income adequacy among the retired population. It also explores the types of paid employment that retirees take up and identifies ways in which companies seek to recruit and retain retirees. The report concludes with recommendations for governments, employers and retirees.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  ef12591
  Catalogue info

  Inkomen uit arbeid na de pensionering - Samenvatting

  Auteur(s): 
  Eurofound
  Steeds meer werknemers in de EU aanvaarden betaald werk na hun pensionering. Deze trend voegt een belangrijke dimensie toe aan de lopende discussie over de verlenging van het arbeidsleven. Werken na de pensionering gemakkelijker maken voor wie wil werken, kan bijdragen tot duurzame pensioenstelsels. Deze studie onderzoekt de beweegredenen van gepensioneerden om betaald werk te aanvaarden en hun kansen op het vinden van werk. Zij onderzoekt in hoeverre werken na de pensionering zich verhoudt tot een toereikend inkomen onder de gepensioneerde bevolking. Zij onderzoekt ook de vormen van betaald werk die gepensioneerden aanvaarden en stelt vast op welke manieren bedrijven gepensioneerden proberen aan te werven en vast te houden. Het verslag besluit met aanbevelingen voor regeringen, werkgevers en gepensioneerden.


  Beschikbaar om te downloaden in 25 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen