Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Bijgewerkt
27 november 2012
Gepubliceerd
27 november 2012
Formaten
 • Download full reportPDF

Samenvatting

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Kwaliteit van leven in Europa: Impact van de crisis - Samenvatting

  Authors: 
  Eurofound
  Wat is bepalend voor levensvoldoening en geluk, hoe waarderen wij onze sociale situatie en onmiddellijke omgeving en hoe is dit veranderd met de economische crisis? Voor de derde Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan (EQLS) zijn 35 000 Europeanen in alle lidstaten geïnterviewd. In dit overzichtsverslag worden de resultaten en trends gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de recessie inderdaad een merkbare en meetbare impact heeft. Hoewel de levensvoldoening over de hele linie niet erg is veranderd, zijn het optimisme over de toekomst en het vertrouwen in instellingen opvallend gedaald in die landen die het meest zijn getroffen door de economische neergang. En groepen die al kwetsbaar waren – langdurig werklozen, ouderen in Midden- en Oost-Europa en alleenstaande ouders – meldden de grootste materiële deprivatie en ontevredenheid met hun situatie.  Download PDF: NL (pdf 49.41 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen