Workplace social dialogue in Europe: An analysis of the European Company Survey 2009

Report
Gepubliceerd
25 juli 2012
Formaten
 • Download full reportPDF

Samenvatting

Around one third (34%) of workplaces with 10 or more employees have a trade union or works council body in place. Considerable variation exists between countries: the rate is above 55% in Denmark, Sweden and Finland but below 20% in countries such as Turkey, Greece and Portugal. Substantial variations also exist depending on industry sector and workplace size. Many of these characteristics are related to the presence or absence of a trade union or works council. Workplace representation is more prevalent in countries where national or sectoral bargaining dominates. It is also higher in countries with more extensive levels of legislative support for workplace representation. 
 • Full report

  Reference No: 
  ef1214
  Catalogue info

  Workplace social dialogue in Europe: An analysis of the European Company Survey 2009

  Around one third (34%) of workplaces with 10 or more employees have a trade union or works council body in place. Considerable variation exists between countries: the rate is above 55% in Denmark, Sweden and Finland but below 20% in countries such as Turkey, Greece and Portugal. Substantial variations also exist depending on industry sector and workplace size. Many of these characteristics are related to the presence or absence of a trade union or works council. Workplace representation is more prevalent in countries where national or sectoral bargaining dominates. It is also higher in countries with more extensive levels of legislative support for workplace representation.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef12141
  Catalogue info

  Sociale dialoog op de werkplek in Europa: analyse van de Europese bedrijvenenquête 2009 - Samenvatting

  Authors: 
  Eurofound
  Hoe functioneert een sociale dialoog in de praktijk, welke vormen van vertegenwoordiging zijn er en hoe goed functioneren die? De Europese bedrijvenenquête 2009 van Eurofound (ECS) biedt een grote hoeveelheid gegevens uit 30 landen, aan de hand waarvan deze vragen kunnen worden verkend. Dit verslag neemt de ECS en andere gegevensbronnen als uitgangspunt en kijkt naar factoren die invloed uitoefenen op de manier waarop in een bedrijf met sociale dialoog wordt omgegaan, met name waar het gaat om ondernemingsraden en vakbonden; relevante factoren hierbij zijn de bedrijfsomvang, het aantal jaren dat een bedrijf bestaat, de aard van het product of de dienst dat/die wordt geleverd, werkgeverskeuzes en de samenstelling van het personeel. Ook het bredere kader is van invloed, bijvoorbeeld hoe sterk nationale overheden interveniëren in de sociale dialoog en op welk niveau onderhandelingen plaatsvinden.  Download PDF: NL (pdf 47.77 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen