Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Bijgewerkt
2 juli 2012
Gepubliceerd
5 juni 2012
pdf
Formaten

Samenvatting

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  160
  Nummer: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Catalogusnummer: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nummer: 
  ef11821
  Catalogue info

  Vijfde enquête naar arbeidsomstandigheden

  Auteur(s): 
  Eurofound
  Werk speelt een centrale rol in het leven van mensen, in het functioneren van bedrijven en in de samenleving in het algemeen. Het verbeteren van de kwaliteit van werk en de arbeidsomstandigheden is al lange tijd speerpunt van het EU-beleid, zo ook in de Europa 2020-strategie voor ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) verkent onderwerpen die uiteenlopen van fysieke risico's, werktijden, seksesegregatie, het evenwicht tussen werk en privéleven, werknemersvertegenwoordiging, organisatie van het werk, stress op het werk, de ontwikkeling van vaardigheden en beloning, evenals gezondheid en welzijn. De enquête brengt ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden in kaart, identificeert de belangrijkste risicofactoren en haalt kwesties naar voren die beleidsaandacht verdienen. De vijfde EWCS, die is gebaseerd op interviews met 44 000 werkenden in 34 Europese landen, biedt een schat aan informatie en analyses over werk in al zijn aspecten in het hedendaagse Europa.  Download PDF: NL (pdf 44.57 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen