Trends in job quality in Europe

Report
Gepubliceerd
12 augustus 2012
pdf
Formaten

Samenvatting

Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of asRead more
Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.
Read less

Formaten

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  ef1228
  ISBN: 
  978-92-897-1071-8
  Catalogue: 
  TJ-31-12-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/35164
  Catalogue info

  Trends in job quality in Europe

  Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12281
  Catalogue info

  Trends in banenkwaliteit in Europa: Samenvatting

  Authors: 
  Eurofound
  Aan de hand van gegevens van de vijfde Europese Enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) wordt in dit onderzoek de kwaliteit van banen gemeten in de 27 lidstaten van de Europese Unie en in de zeven andere Europese landen die aan de enquête hebben deelgenomen. Het was de bedoeling een objectieve methode te vinden om het in enkele EU-richtlijnen vastgelegde beginsel te beoordelen dat werk op de werkenden moet worden afgestemd. Door een groeiend inzicht in de sociale kosten van slechte banenkwaliteit wordt nu veel aandacht besteed aan de fysieke en sociale werkomgeving. Gezien de hogere levensverwachting en de vergrijzing van de bevolking is het nodig dat banen van goede kwaliteit zijn als we meer werkenden willen overhalen om langer te werken. De indexen die voor dit onderzoek zijn ontwikkeld, stoelen niet op subjectieve metingen zoals voorkeuren en attitudes, maar zijn gebaseerd op kenmerken van banen die met het welzijn van werkenden worden geassocieerd en die door henzelf zijn aangedragen.  Download PDF: NL (pdf 44.33 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen