Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

Report
Gepubliceerd
13 maart 2013
pdf
Formaten
Executive summary in 25 languages
Downloaden

Samenvatting

This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there wRead more
This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution. 
Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  81
  Nummer: 
  ef1304
  Catalogue info

  Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

  This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution.

  Formaten

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nummer: 
  ef13041
  Catalogue info

  Polarisatie in de werkgelegenheid en banenkwaliteit tijdens de crisis: Europese banenmonitor 2013

  Auteur(s): 
  Eurofound
  Dit verslag geeft een beschrijving van recente structurele verschuivingen in de werkgelegenheid op de Europese arbeidsmarkten, zowel vóór, tijdens als na de recessie van 2008–2009. De conclusie van het verslag is dat het banenverlies in Europa tijdens de recessie heeft geleid tot een sterke polarisatie in de loonstructuur, hoewel er in de periode 2010–2012 in mindere mate sprake was van polarisatie. Een baangerichte benadering maakt duidelijk hoe netto¬werkgelegenheidsverschuivingen op Europees en lidstaatniveau zich hebben vertaald in de banen in de diverse kwintielen van het salarisspectrum. Twee alternatieve criteria voor het rangschikken van banen zijn gebaseerd op het gemiddelde opleidingsniveau van werknemers en een multidimensionale maatstaf voor banenkwaliteit, de niet-financiële banenkwaliteitsindex. Deze nieuwe index, die is samengesteld aan de hand van gegevens uit de vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden, is gebaseerd op verzamelde informatie over een breed scala aan baankenmerken die sociale wetenschappers in verband brengen met het welzijn van werknemers.


  Beschikbaar om te downloaden in 25 talen

  Downloaden

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen