Restructuring in SMEs in Europe

Report
Bijgewerkt
18 augustus 2013
Gepubliceerd
17 juli 2013
pdf
Formaten
 • Download full reportPDF
Authors: 
Mandl, Irene

Samenvatting

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of tRead more

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy. Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the report outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main drivers of change and analyses the factors influencing successful restructuring. It offers a wide-ranging, comparative view of how restructuring impacts on workers and the company itself and puts forward several policy pointers for future action.

 

Read less

Formaten

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  108
  Reference No: 
  ef1247
  ISBN: 
  978-92-897-1118-0
  Catalogue: 
  TJ-02-13-215-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37395
  Catalogue info

  Restructuring in SMEs in Europe

  Authors: 
  Mandl, Irene

  Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12471
  Catalogue info

  Herstructurering in het mkb in Europa

  Authors: 
  Eurofound
  Aangezien ondernemingen, willen zij duurzaam en concurrerend blijven, zich moeten aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, is herstructurering een essentieel onderdeel van het economische systeem in Europa. Tot nu toe is het beleid gericht geweest op herstructurering van grote ondernemingen. Gezien het relatieve belang van het midden- en kleinbedrijf – dat ruim 99% van de Europese bedrijven en ongeveer 66% van de werkgelegenheid in de particuliere sector vertegenwoordigt – is het van belang dat beleidsmakers op alle niveaus inzicht hebben in de specifieke uitdagingen waarvoor kleine bedrijven staan, om passende steun te kunnen bieden aan deze ruggengraat van de Europese economie. Op basis van informatie uit 85 casestudy's uit alle EU-lidstaten en andere bronnen geeft dit verslag een overzicht van de kenmerkende aspecten van het mkb in zijn voorbereidingen op en het beheer van herstructurering, onderzoekt het de belangrijkste drijfveren voor verandering en analyseert het de factoren die van invloed zijn op een succesvolle herstructurering. Het biedt een brede, vergelijkende kijk op de gevolgen van herstructurering voor werknemers en het bedrijf zelf en geeft beleidsadviezen voor toekomstige actie.  Download PDF: NL (pdf 47.76 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen