Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Gepubliceerd
3 december 2013
pdf
Formaten
Executive summary in 25 languages
Downloaden

Samenvatting

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four cRead more
This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. 
Read less

Formaten

 • Verslag

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nummer: 
  ef13621
  Catalogue info

  Kwaliteit van het bestaan in Europa: sociale ongelijkheden

  Auteur(s): 
  Eurofound
  In dit verslag wordt onderzoek gedaan naar sociale ongelijkheden in de verdeling van vrijheden en kansen onder individuen en bevolkingssubgroepen in Europa. Gegevens uit de EQLS worden in het verslag gebruikt voor de verzameling van feitenmateriaal op het gebied van sociale ongelijkheden binnen vier essentiële levensdomeinen: gezondheid, levensstandaard, productieve en persoonlijk gewaardeerde activiteiten, en het leven in individueel, familie- en sociaal verband. Er wordt gekeken naar de rol van belangrijke determinanten van sociale ongelijkheden, met inbegrip van geslacht, leeftijd, handicap, beroepsstatus en burgerschap, en van andere bepalende factoren. In het verslag wordt geconcludeerd dat in enkele gevallen is aangetoond dat tussen de tweede EQLS-ronde in 2007 en de derde ronde in 2011 achterstandssituaties zijn toegenomen en de sociale ongelijkheden zijn vergroot. Aanbevolen wordt de groeiende beleidsaandacht voor multidimensionale aspecten van welzijn te vertalen in doeltreffende overheidsmaatregelen voor de aanpak van sociale ongelijkheden en te integreren in algemene beleidsvormen op Europees en lidstaatniveau.


  Beschikbaar om te downloaden in 25 talen

  Downloaden

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen