Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Gepubliceerd
06 november 2013
Formaten
 • Download full reportPDF

Samenvatting

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  128
  Reference No: 
  ef1359
  ISBN: 
  978-92-8971-120-
  Catalogue: 
  TJ-03-13-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37878
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Subjective well-being

  This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13591
  Catalogue info

  Kwaliteit van leven in Europa: subjectief welzijn

  Authors: 
  Eurofound
  In dit verslag wordt het effect van de crisis op het subjectieve welzijn van Europeanen onderzocht. In 2011 lag het bbp per hoofd van de bevolking in 22 van de toen nog 27 EU-lidstaten onder het niveau van 2008, en waren de werkloosheidscijfers in 25 van de 27 lidstaten hoger. Deze indicatoren geven aanleiding tot bezorgdheid, maar het verslag gaat dieper en probeert antwoord te geven op de volgende vragen: Wat zijn de werkelijke gevolgen voor de levens van mensen? Wie zijn het zwaarst getroffen? Waar is sprake van positieve ontwikkelingen op het gebied van welzijn? Wat verklaart de verschillen in welzijn in Europa? Hoe kunnen toekomstige beleidsmaatregelen het welzijn bevorderen of de daling in welzijn een halt toeroepen? Het verslag besluit met de conclusie dat de crisis mogelijk niet alle aspecten van welzijn beïnvloedt en evenmin ieders welzijn in gelijke mate beïnvloedt. Het welzijn is er in veel EU-landen op achteruitgegaan. In de Noord-Europese landen is het welzijnsniveau het hoogst gebleven. De achteruitgang in het welzijnsniveau in veel West-Europese landen wordt echter gecompenseerd door een toename van het welzijnsniveau in Oost-Europese landen. Tot de bevolkingsgroepen met een laag welzijnsniveau behoren de groepen die beperkingen ondervinden als handicaps of ziekte, en werklozen.  Download PDF: NL (pdf 49.04 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen