Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Gepubliceerd
6 november 2013
pdf
Formaten
Executive summary in 25 languages
Downloaden

Samenvatting

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goRead more

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

Read less

Formaten

 • Verslag

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nummer: 
  ef13591
  Catalogue info

  Kwaliteit van leven in Europa: subjectief welzijn

  Auteur(s): 
  Eurofound
  In dit verslag wordt het effect van de crisis op het subjectieve welzijn van Europeanen onderzocht. In 2011 lag het bbp per hoofd van de bevolking in 22 van de toen nog 27 EU-lidstaten onder het niveau van 2008, en waren de werkloosheidscijfers in 25 van de 27 lidstaten hoger. Deze indicatoren geven aanleiding tot bezorgdheid, maar het verslag gaat dieper en probeert antwoord te geven op de volgende vragen: Wat zijn de werkelijke gevolgen voor de levens van mensen? Wie zijn het zwaarst getroffen? Waar is sprake van positieve ontwikkelingen op het gebied van welzijn? Wat verklaart de verschillen in welzijn in Europa? Hoe kunnen toekomstige beleidsmaatregelen het welzijn bevorderen of de daling in welzijn een halt toeroepen? Het verslag besluit met de conclusie dat de crisis mogelijk niet alle aspecten van welzijn beïnvloedt en evenmin ieders welzijn in gelijke mate beïnvloedt. Het welzijn is er in veel EU-landen op achteruitgegaan. In de Noord-Europese landen is het welzijnsniveau het hoogst gebleven. De achteruitgang in het welzijnsniveau in veel West-Europese landen wordt echter gecompenseerd door een toename van het welzijnsniveau in Oost-Europese landen. Tot de bevolkingsgroepen met een laag welzijnsniveau behoren de groepen die beperkingen ondervinden als handicaps of ziekte, en werklozen.


  Beschikbaar om te downloaden in 25 talen

  Downloaden

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen