Health and well-being at work

Report
Gepubliceerd
15 mei 2013
Formaten
 • Download full reportPDF

Samenvatting

The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societal one because of their direct connection with issues such as labour force participation, productivity and sustainability. The aim of this report is to contribute to this debate, building on Eurofound’s European Working Conditions Surveys(EWCS), which have proven to be a valuable source of information on the topic since the early 1990s. Offering a very detailed view of working conditions, the surveys provide the unique opportunity to study the relationship of work with many health dimensions and, in the fifth EWCS, with a measure of emotional and psychological well-being of individuals. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  ef1302
  Catalogue info

  Health and well-being at work

  The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societal one because of their direct connection with issues such as labour force participation, productivity and sustainability. The aim of this report is to contribute to this debate, building on Eurofound’s European Working Conditions Surveys(EWCS), which have proven to be a valuable source of information on the topic since the early 1990s. Offering a very detailed view of working conditions, the surveys provide the unique opportunity to study the relationship of work with many health dimensions and, in the fifth EWCS, with a measure of emotional and psychological well-being of individuals.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13021
  Catalogue info

  Gezondheid en welzijn op het werk: een rapport gebaseerd op de vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden

  Authors: 
  Eurofound
  Gezondheid en welzijn zijn belangrijke onderwerpen in het debat over het verbeteren van de levens van mensen in de maatschappij. Ze houden rechtstreeks verband met participatie aan het arbeidsproces, productiviteit en duurzaamheid. Aangezien werk belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn, worden in dit verslag de relaties onderzocht tussen deze factoren en arbeidsomstandigheden van Europese arbeiders, aan de hand van de vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) van Eurofound. Het verslag richt zich op arbeidsgerelateerde stress en de psychosociale arbeidsomgeving in relatie tot gezondheidsaandoeningen als spier- en skeletaandoeningen en geestelijke gezondheid. Het onderzoekt de kwaliteit van het werk en baanzekerheid en hun verband met welzijn, evenals het vóórkomen van absenteïsme en presenteïsme. Het brengt enorme verschillen aan het licht in niveaus van gezondheid en welzijn tussen landen en tussen individuen en banen.  Download PDF: NL (pdf 48.99 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen