Work organisation and employee involvement in Europe

Report
Gepubliceerd
11 juni 2013
pdf
Formaten
Executive summary in 25 languages
Downloaden

Samenvatting

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to Read more

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation. While in the EU27 as a whole there are limited opportunities for employees to participate in decision-making, the findings point to the clear benefits for employees in working in organisations that give greater scope for their involvement. Crucially, employee involvement has been shown to have a positive effect on employee motivation and psychological wellbeing, critical elements in fostering enhanced work performance and company productivity.

Read less

Formaten

 • Verslag

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nummer: 
  ef13301
  Catalogue info

  Arbeidsorganisatie en betrokkenheid van werknemers in Europa

  Auteur(s): 
  Eurofound
  Synopsis In dit verslag wordt onderzocht welke mogelijkheden tot inspraak werknemers in Europa hebben, zowel wat betreft hun eigen functie als de bredere organisatorische aspecten die hun werk beïnvloeden. Betrokkenheid van werknemers is een fundamenteel onderdeel van de arbeidsorganisatie en het verslag behandelt twee dimensies: taakvrijheid – de invloed die werknemers op hun eigen taken kunnen uitoefenen – en participatie binnen de organisatie – de invloed die werknemers op hun arbeidsorganisatie hebben. De inspraakmogelijkheden voor werknemers in de EU-27 zijn tamelijk beperkt. Uit de bevindingen van het verslag blijkt echter dat inspraak duidelijke voordelen heeft, vooral voor de motivatie en het psychisch welzijn van werknemers, zaken die essentieel zijn voor het verbeteren van de arbeidsprestaties en de bedrijfsproductiviteit.


  Beschikbaar om te downloaden in 25 talen

  Downloaden

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen