Working time and work–life balance in a life course perspective

Report
Bijgewerkt
7 maart 2013
Gepubliceerd
5 februari 2013
pdf
Formaten
Executive summary in 25 languages
Downloaden

Samenvatting

Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least Read more
Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course. 

Publishing optionsCurrent: Draft

Read less

Formaten

 • Verslag

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nummer: 
  ef12731
  Catalogue info

  Arbeidstijd en de balans tussen werk en privéleven vanuit levensloopperspectief

  Auteur(s): 
  Eurofound
  Grote veranderingen die in de afgelopen decennia in de samenstelling van gezinnen en in de demografische structuur hebben plaatsgevonden, hebben in moderne industriële samenlevingen tot nieuwe behoeften en uitdagingen geleid. Globalisering en toegenomen concurrentie hebben een grote invloed uitgeoefend op productiemethoden en arbeidsorganisatie, evenals op de arbeidstijd en op de balans tussen werk en privéleven. Dit verslag, dat is gebaseerd op de vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden, gaat in op grensoverschrijdende verschillen in daadwerkelijke arbeidsuren en de verdeling van arbeidstijd naar sekse, arbeidspositie, type huishouden en levensfase. Het bespreekt factoren die van invloed zijn op de balans tussen werk en privéleven voor individuen en gezinnen, en analyseert de kloof tussen feitelijke arbeidstijd en arbeidstijdvoorkeuren. Ook aan onbetaalde arbeid wordt aandacht besteed doordat wordt ingegaan op de verschillen tussen seksen over de hele levensloop wat betreft de tijd die zij besteden aan huishoudelijke en zorgverplichtingen.


  Beschikbaar om te downloaden in 25 talen

  Downloaden

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen