Working time and work–life balance in a life course perspective

Report
Bijgewerkt
7 maart 2013
Gepubliceerd
5 februari 2013
pdf
Formaten
 • Download full reportPDF

Samenvatting

Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least Read more
Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course. 

 

Read less

Formaten

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  ef1273
  Catalogue info

  Working time and work–life balance in a life course perspective

  Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12731
  Catalogue info

  Arbeidstijd en de balans tussen werk en privéleven vanuit levensloopperspectief

  Authors: 
  Eurofound
  Grote veranderingen die in de afgelopen decennia in de samenstelling van gezinnen en in de demografische structuur hebben plaatsgevonden, hebben in moderne industriële samenlevingen tot nieuwe behoeften en uitdagingen geleid. Globalisering en toegenomen concurrentie hebben een grote invloed uitgeoefend op productiemethoden en arbeidsorganisatie, evenals op de arbeidstijd en op de balans tussen werk en privéleven. Dit verslag, dat is gebaseerd op de vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden, gaat in op grensoverschrijdende verschillen in daadwerkelijke arbeidsuren en de verdeling van arbeidstijd naar sekse, arbeidspositie, type huishouden en levensfase. Het bespreekt factoren die van invloed zijn op de balans tussen werk en privéleven voor individuen en gezinnen, en analyseert de kloof tussen feitelijke arbeidstijd en arbeidstijdvoorkeuren. Ook aan onbetaalde arbeid wordt aandacht besteed doordat wordt ingegaan op de verschillen tussen seksen over de hele levensloop wat betreft de tijd die zij besteden aan huishoudelijke en zorgverplichtingen.  Download PDF: NL (pdf 49.2 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen