Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

Report
Gepubliceerd
9 september 2014
pdf
Formaten
Executive summary in 23 languages
Downloaden

Samenvatting

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and Read more

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event. The case studies created under this research project are available below.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Nummer: 
  ef1441
  Catalogue info

  Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

  While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  ef14411
  Catalogue info

  Effecten van herstructurering op regionaal niveau en benaderingen om de gevolgen ervan aan te pakken

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Waar herstructurering steeds vaker als een inherent kenmerk van economische ontwikkeling wordt beschouwd en op het niveau van de Europese Unie en de lidstaten veel beleidsaandacht krijgt, wordt deze vrijwel nooit vanuit een regionaal perspectief benaderd. De meeste grootschalige herstructureringen hebben echter gevolgen voor de regio's en de werkgelegenheidsgebieden waar ze plaatsvinden, niet enkel voor het bedrijf en de werknemers. Op basis van een secundaire gegevensanalyse, literatuuronderzoek en vijf gedetailleerde casestudy’s wordt in dit onderzoeksproject getracht de effecten van grootschalige herstructurering op regionaal niveau vast te stellen. Het onderzoek beschrijft tevens voorbeelden van succesvol regionaal beheer die erop gericht zijn de arbeidsmarkten en leefomstandigheden na een belangrijke herstructurering te behouden en te verbeteren.

  Beschikbaar om te downloaden in 23 talen

  Downloaden
 • Case studies

  The case studies created under this research project and discussing the regional effects of restructuring are available for download below.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen