Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

Report
Bijgewerkt
22 oktober 2014
Gepubliceerd
17 oktober 2014
Formaten
 • Download full reportPDF
Executive summary in 24 languages

PDF
Authors: 
Eurofound; EU-OSHA

Samenvatting

Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

 • Report

  Reference No: 
  EF/14/43
  Catalogue info

  Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

  Authors: 
  Eurofound; EU-OSHA

  Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef14431
  Catalogue info

  Psychosociale risico’s in Europa: Heersende trends en strategieën voor preventie

  Authors: 
  Eurofound; EU-OSHA

  Deze samenvatting is gebaseerd op een gezamenlijk verslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) over psychosociale risico’s op het werk. Het steunt op de elkaar aanvullende werkzaamheden van de agentschappen, die worden weerspiegeld in hun verschillende taken. In het verslag wordt vergelijkende informatie gepresenteerd over de aanwezigheid van psychosociale risico’s bij werknemers en wordt onderzocht in hoeverre gezondheid en welbevinden met deze risico’s verband houden. Hierbij wordt de complexiteit van de relatie tussen gezondheid en werk erkend. Voorts wordt in het verslag nagegaan in welke mate instellingen maatregelen nemen om psychosociale risico’s aan te pakken en wordt beschreven welke interventiemaatregelen bedrijven kunnen nemen. Er is een overzicht opgenomen van het beleid in zes lidstaten.

  Available in 24 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen