Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

Report
Gepubliceerd
07 juli 2014
Formaten
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Samenvatting

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  99
  Reference No: 
  ef1419
  ISBN: 
  978-92-897-1183-8
  Catalogue: 
  TJ-AN-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/61506
  Catalogue info

  Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

  This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef14191
  Catalogue info

  Bepalende factoren voor de recente polarisatie en upgrading op de arbeidsmarkt in Europa: Europese banenmonitor 2014

  Authors: 
  Eurofound
  Dit verslag gaat uitgebreid in op de recente verschuivingen in de werkgelegenheid op Europees en lidstaatniveau. Onderzocht worden de belangrijkste sectoren en beroepen die hebben bijgedragen aan banenverlies en banengroei. Er wordt bijvoorbeeld geconcludeerd dat in 2011-2013 het nettobanenverlies zich grotendeels bleef voordoen bij werknemers die in de industrie of de bouw een modaal en laag tot modaal inkomen verdienden. Wat de goedbetaalde en hooggeschoolde banen betreft, bleef de werkgelegenheidsgroei veerkrachtig, en kennisintensieve dienstverlening was de belangrijkste bron van deze groei. In dit verslag wordt ook een aantal factoren onderzocht die waarschijnlijk bepalend zijn geweest voor recente verschuivingen in de werkgelegenheidsstructuur: technologische verandering, globalisering en arbeidsmarktinstellingen.  Download PDF: NL (pdf 48.77 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen