Mapping youth transitions in Europe

Report
Gepubliceerd
23 juli 2014
Formaten
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Samenvatting

Young people in Europe continue to experience great difficulties in entering the labour market. Although the youth unemployment rate in a few Member States has started to fall, overall 23% of young European job-seekers aged 15–24 could not find a job in January 2014. In 2012, 14.6 million young people across Europe were not in employment, education or training (NEETs), accounting for 15.9% of the entire population of those aged 15–29. This report analyses the labour market situation of young people in Europe, focusing in particular on their school-to-work transition, while also monitoring their more general transition to adulthood. The report also investigates the ability of young people to remain in employment against the odds during the crisis and charts their transitions from temporary to permanent contracts. The report concludes with a discussion on the strengths and weaknesses of selected policy measures. An executive summary is also available - see Related content.

 • Report

  Number of Pages: 
  112
  Reference No: 
  ef1392
  ISBN: 
  978-92-897-1141-8
  Catalogue: 
  TJ-02-13-784-EN-C
  DOI: 
  10.2806/51024
  Catalogue info

  Mapping youth transitions in Europe

  Young people in Europe continue to experience great difficulties in entering the labour market. Although the youth unemployment rate in a few Member States has started to fall, overall 23% of young European job-seekers aged 15–24 could not find a job in January 2014. In 2012, 14.6 million young people across Europe were not in employment, education or training (NEETs), accounting for 15.9% of the entire population of those aged 15–29. This report analyses the labour market situation of young people in Europe, focusing in particular on their school-to-work transition, while also monitoring their more general transition to adulthood. The report also investigates the ability of young people to remain in employment against the odds during the crisis and charts their transitions from temporary to permanent contracts. The report concludes with a discussion on the strengths and weaknesses of selected policy measures.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13921
  Catalogue info

  Doorstroming van jongeren in Europa in kaart gebracht

  Authors: 
  Eurofound
  Jongeren in Europa ondervinden nog steeds grote problemen bij het betreden van de arbeidsmarkt. Hoewel het jeugdwerkloosheidspercentage in enkele lidstaten weer is beginnen te dalen, heeft in januari 2014 in totaal 23 % van de Europese werkzoekende jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar geen baan kunnen vinden. 14,6 miljoen jongeren in Europa hadden in 2012 geen werk en volgden geen onderwijs of opleiding (NEET’s), wat neerkomt op 15,9 % van de gehele bevolking in de leeftijd van 15 tot en met 29 jaar. In dit verslag wordt de arbeidsmarktsituatie van jongeren in Europa geanalyseerd, met speciale aandacht voor hun doorstroming van school naar werk, maar er wordt ook meer in het algemeen gekeken naar hun overgang naar volwassenheid. In het verslag wordt ook het vermogen van jongeren onderzocht om tijdens de crisis, tegen de verwachtingen in, aan het werk te blijven en wordt hun overgang van tijdelijke naar vaste contracten in kaart gebracht. Het verslag sluit af met een bespreking van de sterke en zwakke punten van geselecteerde beleidsmaatregelen.  Download PDF: NL (pdf 45.34 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen