Access to healthcare in times of crisis

Report
Gepubliceerd
31 oktober 2014
Formaten
 • Download full reportPDF
Executive summary in 24 languages

PDF

Samenvatting

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households. This report identifies the groups most likely to face barriers to healthcare as a consequence of the crisis, including a number of new groups that have been generally overlooked by policymakers. It suggests a range of policy pointers, including the need to consider mitigating measures in tandem with policy reform, and suggests policymakers and service providers might consider reviewing crisis responses once financial pressures on EU Member States begin to ease: they may consider, in particular: investing more in working conditions of healthcare staff, apart from salaries, as an effective option to tackle staff shortages; developing alternative care infrastructures to nursing homes and hospital care; making investments in the short run (in ICT, self-help facilities, home care and ambulatory care) to free up resources in the longer term. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF1442
  ISBN: 
  978-92-897-1215-6
  Catalogue: 
  TJ-01-14-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/70615
  Catalogue info

  Access to healthcare in times of crisis

  In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14421
  Catalogue info

  Toegang tot gezondheidszorg in crisistijd

  Authors: 
  Eurofound

  Naar aanleiding van de economische en financiële crisis hebben vele Europese regeringen de uitgaven voor gezondheidsdiensten verlaagd. Tegelijkertijd hebben werkloosheid, financiële lasten en een beperktere preventie de behoefte aan bepaalde gezondheidsdiensten doen toenemen, terwijl de toegang tot gezondheidszorg voor vele huishoudens in de EU moeilijker is geworden door een dalend besteedbaar inkomen. In dit verslag worden groepen geïdentificeerd die zeer waarschijnlijk geconfronteerd zullen worden met belemmeringen voor de toegang tot gezondheidszorg als gevolg van de crisis, waaronder enkele nieuwe groepen die over het algemeen door beleidsmakers over het hoofd zijn gezien. Het verslag bevat enkele beleidsadviezen, zoals de noodzaak om verzachtende maatregelen naast beleidshervorming te overwegen, en de suggestie aan beleidsmakers en dienstverleners om te overwegen crisismaatregelen opnieuw te beoordelen zodra de financiële druk op EU-lidstaten minder wordt.

  Available in 24 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen