Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Gepubliceerd
14 november 2014
Formaten
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. An executive summary is available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1447
  ISBN: 
  978-92-897-1230-9
  Catalogue: 
  TJ-04-14-758-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74521
  Catalogue info

  Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

  As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14471
  Catalogue info

  Ontwikkeling van een landentypologie voor het analyseren van de kwaliteit van het bestaan in Europa

  Authors: 
  Eurofound

  Naarmate de Europese Unie zich uitbreidt en een grotere diversiteit kent, wordt het steeds moeilijker om het effect van maatregelen van landen op het leven van hun burgers samen te vatten. Eén mogelijke benadering van deze complexiteit is landen te groeperen op grond van kenmerken die relevant zijn voor de kwaliteit van het bestaan. In dit verslag wordt een landentypologie ontwikkeld die gericht is op de kwaliteit van het bestaan als multidimensionaal begrip. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van (a) een literatuurstudie over landengroepen, (b) een empirische clusteranalyse van macro-indicatoren voor mogelijkheden en maatregelen van landen en (c) een analyse van gegevens over de kwaliteit van het bestaan uit de Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan van 2012. In dit verslag wordt een typologie ontwikkeld van de 34 landen die deze enquête bestrijkt (de 28 lidstaten van de EU, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, IJsland, Kosovo, Montenegro, Servië en Turkije). Zich voornamelijk baserend op een samenvattend verslag over de literatuur, beveelt het verslag vervolgens een systeem aan met acht groepen die kunnen worden omgezet in vijf of drie groepen afhankelijk van de analysevereisten.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen