Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Bijgewerkt
12 februari 2014
Gepubliceerd
04 februari 2014
Formaten
 • Download full reportPDF

Samenvatting

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
 • Full report

  Number of Pages: 
  114
  Reference No: 
  ef1364
  ISBN: 
  978-92-897-1126-5
  Catalogue: 
  TJ-01-13-478-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46819
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

  Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13641
  Catalogue info

  Kwaliteit van het bestaan in Europa: trends 2003–2012

  Authors: 
  Eurofound
  Eurofound heeft de Europese enquête naar de kwaliteit van het bestaan (European Quality of Life Survey, EQLS) in 2003, 2007 en 2011 uitgevoerd. Het verslag vergelijkt de resultaten van de drie enquêtes om trends en veranderingen in de kwaliteit van het bestaan van Europeanen in de loop van tien jaar aan te tonen. Het bestudeert ook of verschillen tussen de lidstaten van de EU kleiner zijn geworden of stabiel zijn gebleven. Een van de bevindingen van het verslag is dat subjectief welzijn in de hele EU stabiel is gebleven, maar ook dat meer huishoudens geldzorgen hebben als gevolg van de economische crisis. Het verslag stelt een actievere benadering van sociale bescherming voor, omdat een lager huishoudinkomen een sterke negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het bestaan, vooral in een economische recessie.  Download PDF: NL (pdf 47.93 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen