Representativeness of the social partners in the European cross-industry social dialogue

Report
Gepubliceerd
18 maart 2014
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

This study aims to provide an overview of European social partners at the cross-industry level. In common with all the studies in the representativeness study series, it adopts both a bottom-up and a top-down approach. It therefore includes all social partner organisations which are involved in cRead more

This study aims to provide an overview of European social partners at the cross-industry level. In common with all the studies in the representativeness study series, it adopts both a bottom-up and a top-down approach. It therefore includes all social partner organisations which are involved in cross-industry industrial relations within each country, including those engaged in collective bargaining, as well as those which take part in consultations on economic and social policies. At the same time, it covers all member organisations of the relevant EU-level social partner organisations which are currently involved in EU cross-industry social dialogue. These include, BUSINESSEUROPE, UEAPME and CEEP on the employer side and ETUC, EUROCADRES and CEC on the employee side. In terms of countries, the study covers all 28 EU Member States.

Read less

Formaten

 • Verslag

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nummer: 
  ef131001
  Catalogue info

  Representativiteit van de sociale partners in de Europese bedrijfstakoverkoepelende sociale dialoog

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Dit representativiteitsonderzoek heeft tot doel vast te stellen welke nationale bedrijfstak-overkoepelende en Europese actoren relevant zijn voor de bedrijfstakoverkoepelende arbeids-verhoudingen. De reeks representativiteitsonderzoeken vindt zijn oorsprong in het streven van de Commissie om de Europese belangenorganisaties die uit hoofde van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) dienen te worden geraadpleegd, op te sporen, te erkennen en te beoordelen. Daarom is het doel van dit onderzoek de basisinformatie te verschaffen die nodig is om de Europese bedrijfstakoverkoepelende sociale dialoog te kunnen ondersteunen.

   

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
 • National contributions

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen