Pay in Europe in the 21st century

Report
Gepubliceerd
13 april 2014
pdf
Formaten
Executive summary in 25 languages
Downloaden

Samenvatting

The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimesRead more
The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.
Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  188
  Nummer: 
  ef1388
  ISBN: 
  978-92-897-1137-1
  Catalogusnummer: 
  TJ-01-13-769-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49345
  Catalogue info

  Pay in Europe in the 21st century

  The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.

  Formaten

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nummer: 
  ef13881
  Catalogue info

  Beloning in Europa in de 21e eeuw

  Auteur(s): 
  Eurofound
  Sinds het begin van de economische crisis heeft de loonkwestie op Europees niveau veel aandacht getrokken, waarbij mechanismen voor loonbepaling een belangrijk discussiepunt zijn geworden. Regelingen voor loononderhandelingen zijn in het algemeen betrekkelijk stabiel gebleven. De grootste veranderingen deden zich voor in de lidstaten die het zwaarst door de economische crisis zijn getroffen. Dit verslag biedt vergelijkende tijdreeksen met betrekking tot de resultaten van loononderhandelingen in de EU-lidstaten en Noorwegen. Het presenteert en bespreekt loonontwikkelingen tegen de achtergrond van verschillende regelingen voor loononderhandelingen en bekijkt de relatie tussen lonen en productiviteitsontwikkelingen (in termen van nominale loonkosten en reële loonkosten per eenheid product). Het onderzoekt ook de mogelijke gevolgen van een hypothetisch gemeenschappelijk Europees minimumloonbeleid en schat op hoeveel en welke soorten werknemers dit in de verschillende landen van invloed zou kunnen zijn.


  Beschikbaar om te downloaden in 25 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen