Occupational profiles in working conditions: Identification of groups with multiple disadvantages

Report
Gepubliceerd
19 augustus 2014
pdf
Formaten
Executive summary
Downloaden

Samenvatting

Job quality indexes are constructed on the basis of such aspects of working conditions as earnings, prospects, working time, and intrinsic job quality. Occupations where job quality is consistently low are labelled ‘occupations with multiple disadvantages’. This report uses Read more
Job quality indexes are constructed on the basis of such aspects of working conditions as earnings, prospects, working time, and intrinsic job quality. Occupations where job quality is consistently low are labelled ‘occupations with multiple disadvantages’. This report uses data from the fifth European Working Conditions Survey to identify such occupations. It finds that workers in mid-skilled manual and lowskilled occupations do quite poorly when it comes to earnings, prospects and intrinsic job quality, and they report relatively low levels of both physical and mental well-being. However, their working time quality is generally good. In contrast, workers in high-skilled occupations do relatively well on almost all job quality indicators, except working time.
Read less

Formaten

 • Verslag

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nummer: 
  ef14131
  Catalogue info

  Beroepsprofielen in arbeidsomstandigheden: identificatie van groepen met meervoudige nadelen

  Auteur(s): 
  Eurofound
  Beroepskwaliteitsindexen worden samengesteld op basis van aspecten van arbeidsomstandigheden zoals inkomen, vooruitzichten, werktijd en intrinsieke werkkwaliteit (waaronder vaardigheden, autonomie, de sociale omgeving, fysieke risico’s en werkintensiteit). Beroepen waarbij de werkkwaliteit consistent laag ligt, worden aangemerkt als ‘beroepen met meervoudige nadelen’, waarbij de omstandigheden zodanig zijn dat het voor werkenden lastig is om deze banen lang uit te oefenen. Dit verslag maakt gebruik van gegevens uit de vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden om dergelijke beroepen te identificeren. Uit de gegevens blijkt dat werkenden in handarbeid met gemiddelde scholing en laaggeschoolde beroepen vrij slecht scoren op het gebied van inkomen, vooruitzichten en intrinsieke werkkwaliteit, en relatief lage scores geven voor zowel fysiek als mentaal welzijn. De werktijd is over het algemeen echter goed. Daarentegen scoren werkenden in hoogopgeleide beroepen relatief goed op vrijwel alle indicatoren van werkkwaliteit, met uitzondering van werktijd.  Download PDF: NL (pdf 47.83 Kb)

  Beschikbaar om te downloaden in 1 taal

  Downloaden

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen