Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

Report
Gepubliceerd
11 september 2015
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources,Read more

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes. These features include bargaining level, type and level of coordination, use of opening clauses and the existence of wage pacts. The impact of government intervention through extension and derogation clauses and tripartite councils is also examined. The results of the study indicate that the key institutional variables of the wage-bargaining regime that influence pay outcomes are the type of coordination (how coordination is achieved) and the bargaining level. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  108
  Nummer: 
  EF1533
  ISBN: 
  978-92-897-1391-7
  Catalogusnummer: 
  TJ-04-15-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/565998
  Catalogue info

  Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

  National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF15331
  Catalogue info

  Salariëring in Europa in verschillende loononderhandelingsstelsels

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Nationale loononderhandelingsorganisaties zijn cruciaal om beloningsuitkomsten te bereiken die de werkgelegenheid en economische groei bevorderen, binnen een context waarin macro-economische onevenwichtigheden binnen de Europese Monetaire Unie zoveel mogelijk worden voorkomen. Met behulp van een grote dataset empirische macro-economische gegevens uit verschillende bronnen, waaronder Eurofound en de Ameco-databank van de Europese Commissie, wordt in dit verslag een analyse gemaakt van de manier waarop de institutionele kenmerken van nationale loononderhandelingsstelsels invloed uitoefenen op beloningsuitkomsten. Deze kenmerken bestaan onder andere uit het onderhandelingsniveau, het type en het niveau van de coördinatie, het gebruik van open clausules en het bestaan van loonakkoorden. De invloed van overheidsingrijpen door middel van verlengings- en uitzonderingsclausules en tripartiete raden wordt ook onderzocht. De resultaten van de studie wijzen erop dat de belangrijkste institutionele variabelen van het loononderhandelingsstelsel die invloed uitoefenen op de beloningsuitkomsten, worden gevormd door het type coördinatie (hoe de coördinatie tot stand wordt gebracht) en het niveau waarop de onderhandelingen plaatsvinden.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen