Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

Report
Gepubliceerd
10 december 2015
pdf
Formaten
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF
Authors: 
Fóti, Klára

Samenvatting

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This reseRead more

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This research project aimed to examine the extent to which mobile citizens from the central and eastern European Member States (the EU10) take up benefits and services in nine host countries. It also provides a demographic and socioeconomic profile of EU10 mobile citizens and identifies initiatives aimed at integrating them in the host countries and providing them with access to benefits and services. The main finding of the report is that overall take-up of welfare benefits and services by EU10 citizens is lower than that of the native population of the host country, especially social housing and pensions. However, their take-up of certain specific benefits, mainly employment-related benefits (unemployment and in-work benefit), is higher. 

Read less

Formaten

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  EF1546
  ISBN: 
  978-92-897-1400-6
  Catalogue: 
  TJ-01-15-559-EN-C
  DOI: 
  10.2806/145049
  Catalogue info

  Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

  Authors: 
  Fóti, Klára

  Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15461
  Catalogue info

  De sociale dimensie van mobiliteit binnen de EU: Invloed op publieke diensten

  Authors: 
  Eurofound

  Het vrije verkeer in de lidstaten is een van de kernwaarden van de Europese Unie en is nauw verbonden met de idee van Europees burgerschap. In vele van de ontvangende lidstaten, echter, wordt een verhitte discussie gevoerd over de invloed die de toenemende instroom van migranten op de eigen publieke dienstverlening heeft. Dit onderzoeksproject had tot doel om de mate te onderzoeken waarin mobiele burgers uit de lidstaten in Midden- en Oost-Europa (de EU10) gebruik maken van uitkeringen en diensten in negen ontvangende landen. Ook wordt er in het onderzoek een demografisch en sociaaleconomisch profiel van mobiele EU10-burgers gegeven en worden er initiatieven in geïdentificeerd die erop gericht zijn om deze burgers in de ontvangende landen te laten integreren en hun toegang tot uitkeringen en diensten te verschaffen. De belangrijkste bevinding van het verslag is dat EU10-burgers over het algemeen minder gebruik maken van sociale uitkeringen en diensten dan de inheemse bevolking, met name wat betreft sociale huisvesting en pensioenen. De mate waarin zij gebruik maken van bepaalde specifieke uitkeringen, met name op het gebied van werkgelegenheid (werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen voor werkenden) is echter hoger.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen