Social inclusion of young people

Report
Gepubliceerd
23 september 2015
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or traRead more

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole. Through its Youth Strategy 2010–2018, the EU has adopted a comprehensive and holistic approach to the social inclusion of young people. While the Youth Guarantee (which guarantees young people a work or training placement) seeks to intervene quickly and help young people back into the labour market, there are many other policies and measures at EU, Member State and regional level promoting the social inclusion of young people. This report discusses the first year of implementation of the Youth Guarantee and draws on case study findings showcasing successful initiatives aimed at preventing the social exclusion of young people in the EU. The 10 country reports on early implementations of the Youth Guarantee can also be downloaded.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  146
  Nummer: 
  EF1543
  ISBN: 
  978-92-897-1402-0
  Catalogusnummer: 
  TJ-02-15-587-EN-N
  DOI: 
  10.2806/588575
  Catalogue info

  Social inclusion of young people

  Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole.

  Formaten

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nummer: 
  EF15431
  Catalogue info

  Sociale insluiting van jongeren

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Sinds het uitbreken van de economische crisis is de werkloosheid onder jongeren sterk gestegen en hoewel nu een verbetering wordt waargenomen, hebben sommige EU-landen nog steeds hardnekkig hoge werkloosheidscijfers. Jongeren, met name jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, vormen nu de groep met het hoogste risico op sociale uitsluiting – met niet alleen ernstige gevolgen voor de betrokken personen, maar ook voor de economie en samenleving als geheel. De EU heeft door middel van haar strategie voor jongeren voor de periode 2010-2018 een alomvattende en holistische aanpak van de sociale insluiting van jongeren goedgekeurd. Terwijl de jongerengarantie (die jongeren een arbeids- of opleidingsplaats garandeert) erop gericht is snel te interveniëren en jongeren terug op de arbeidsmarkt te helpen, zijn er veel andere beleidslijnen en maatregelen op EU-, lidstaat- en regionaal niveau ter bevordering van de sociale insluiting van jongeren. In dit verslag wordt ingegaan op het eerste jaar van de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie en op de bevindingen van casestudy's die succesvolle initiatieven laten zien die gericht zijn op het voorkomen van sociale uitsluiting van jongeren in de EU.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen