Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages and transitions

Report
Bijgewerkt
04 januari 2016
Gepubliceerd
15 december 2015
Formaten
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 and 2012 based on Eurostat data. It maps the recent evolution of temporary employment, before and after the economic crisis. It calculates the wage gap between temporary and permanent employees and also analyses the wage gap within companies. The report also identifies the main determinants of temporary employment in terms of personal, company and job characteristics and examines the most relevant labour market transitions for temporary employees. The study finds evidence of segmentation in a number of European labour markets, whereby temporary employees have poor pay and labour market prospects, while permanent employees enjoy high levels of job security and opportunities for career progression. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  98
  Reference No: 
  EF1557
  Catalogue info

  Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages and transitions

  Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 and 2012 based on Eurostat data.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15571
  Catalogue info

  Recente ontwikkelingen op het gebied van tijdelijke werkgelegenheid: werkgelegenheidsgroei, lonen en overgangen

  Authors: 
  Eurofound

  Als gevolg van een grotere vraag naar flexibiliteit op de arbeidsmarkt en daaropvolgende hervormingen van wetgeving ter bescherming van werknemers is tijdelijke werkgelegenheid sinds de jaren 1980 in de meeste Europese landen toegenomen. In dit verslag wordt op grond van gegevens van Eurostat een breed overzicht gegeven van tijdelijke werkgelegenheid in de EU27 tussen 2001 en 2012. Het geeft een overzicht van de evolutie van tijdelijke werkgelegenheid, voor en na de economische crisis. In het verslag wordt het loonverschil berekend tussen tijdelijke en vaste werknemers en wordt tevens een analyse gemaakt van het loonverschil binnen bedrijven. Tevens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bepalende factoren van tijdelijke werkgelegenheid in termen van persoonlijke kenmerken, bedrijfskenmerken en kenmerken van de baan en worden voor tijdelijke werknemers de meest relevante overgangen op de arbeidsmarkt onderzocht. In dit onderzoek wordt aangetoond dat er op een aantal Europese arbeidsmarkten sprake is van segmentatie, waarbij tijdelijke werknemers slecht betaald worden en slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt hebben, terwijl werknemers in vaste dienst veel arbeidszekerheid genieten en meer mogelijkheden voor loopbaanprogressie hebben.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen