Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

Report
Bijgewerkt
05 augustus 2015
Gepubliceerd
09 juli 2015
Formaten
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs. The analysis finds that the most recent pattern is more downward‑skewed, mainly as a result of stronger growth in less knowledge‑intensive services. The report also summarises the main findings from two other analyses of labour market shifts: one centres on developments in six European countries, while the other focuses on six non-EU countries.

 • Full report

  Number of Pages: 
  108
  Reference No: 
  EF1516
  ISBN: 
  978-92-897-1380-1
  Catalogue: 
  TJ-AN-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/473689
  Catalogue info

  Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

  Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15161
  Catalogue info

  Upgrading of polarisatie? Wereldwijde langetermijnverschuivingen in de werkgelegenheidsstructuur: Europese banenmonitor 2015

  Authors: 
  Eurofound

  Europa begint langzaam te herstellen van de langdurige economische teruggang die in 2008 begon met de wereldwijde kredietcrisis en daarna binnen de eurozone door de eurocrisis van 2010–2011 nog verergerd is. In het afgelopen jaar is de totale werkgelegenheid sneller gegroeid dan op enig moment sinds 2008. Dit vierde jaarlijkse verslag in het kader van de Europese banenmonitor gaat uitgebreid in op de recente verschuivingen in de werkgelegenheid op Europees en lidstaatniveau in de periode van 2011 tot 2014. Het doel ervan is om te beoordelen in hoeverre recente verschuivingen polariserend zijn, als gevolg van de ‘inkrimping’ van banen met een modaal salaris, of juist upgrading veroorzaken, als gevolg van de groei van het aantal hooggeschoolde, goed betaalde banen. Uit de analyse blijkt dat het meest recente patroon meer een onevenredigheid in de laagte vertoont, met name als gevolg van een sterkere groei op het gebied van minder kennisintensieve dienstverlening. In het verslag worden tevens de belangrijkste bevindingen uit twee andere analyses van verschuivingen op de arbeidsmarkt samengevat: een daarvan richt zich op ontwikkelingen in zes Europese landen, terwijl de andere zich op zes landen buiten de EU richt.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen