Access to social benefits: Reducing non-take-up

Report
Gepubliceerd
21 september 2015
Formaten
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

Many people in Europe do not receive the social benefits to which they are entitled. This is the case across countries and for many types of benefits. Addressing this ‘non-take-up’ of benefits is critical for two key reasons: benefits do not fulfil their objective if they do not reach the people they are aimed at; and some people in this situation are living in the most vulnerable circumstances. This report maps where gaps have been identified between eligibility and take-up of social benefits and provides an overview of problems that people encounter in accessing benefits. It also examines strategies aimed at reducing the non-take-up of benefits. The  report presents case studies from 10 EU Member States of various projects and programmes introduced by national and local governments and NGOs in an attempt to narrow the gap between take-up and entitlement. The case studies include measures aimed at simplifying application procedures, with the potential to reduce both non take-up and administrative cost.

 • Full report

  Number of Pages: 
  78
  Reference No: 
  EF1536
  Catalogue info

  Access to social benefits: Reducing non-take-up

  Many people in Europe do not receive the social benefits to which they are entitled. This is the case across countries and for many types of benefits. Addressing this ‘non-take-up’ of benefits is critical for two key reasons: benefits do not fulfil their objective if they do not reach the people they are aimed at; and some people in this situation are living in the most vulnerable circumstances.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15361
  Catalogue info

  Toegang tot sociale uitkeringen: vermindering van het niet-claimen

  Authors: 
  Eurofound

  Veel mensen in Europa ontvangen niet de sociale uitkeringen waarop ze recht hebben. Dat is het geval in alle landen en geldt voor veel soorten uitkeringen. De aanpak van het niet-claimen van uitkeringen is van essentieel belang om twee hoofdredenen: het doel van de uitkeringen wordt niet verwezenlijkt als ze hun doelgroep niet bereiken, en sommige mensen uit die doelgroep leven in de meest kwetsbare situaties. In dit verslag wordt in kaart gebracht waar hiaten zijn geconstateerd tussen het in aanmerking komen voor en het aanspraak maken op sociale uitkeringen, en er wordt een overzicht gegeven van de problemen die mensen bij de toegang tot de uitkeringen ondervinden. In het verslag worden bovendien strategieën voor het terugdringen van het niet-claimen van uitkeringen onderzocht. In het verslag wordt nader ingegaan op casestudies uit tien EU-lidstaten van uiteenlopende projecten en programma’s die nationale en lokale overheden en ngo’s hebben ingevoerd in een poging de kloof tussen het claimen van en het recht hebben op een uitkering te verkleinen. De casestudies omvatten maatregelen die bedoeld zijn om de aanvraagprocedures te vereenvoudigen en die potentieel zowel het niet-claimen als de administratiekosten kunnen terugdringen.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen