Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

Report
Gepubliceerd
17 september 2015
Formaten
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care. The findings show that in the two countries with long-established welfare systems (Sweden and the UK), the key factor driving governments to expand the role of the private sector has been the expectation of gains in quality and efficiency. In the countries with less-extensive welfare services (Lithuania and Spain), budgetary constraints have been the key driver. The report finds that greater private sector involvement in the provision of public services often leads to less equitable access and that quality-related outcomes can be mixed. 

 • Report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  Ef1538
  ISBN: 
  978-92-897-1390-0
  Catalogue: 
  TJ-02-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/3787
  Catalogue info

  Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

  This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15381
  Catalogue info

  Publieke dienstverlening: een grotere rol voor de particuliere sector?

  Authors: 
  Eurofound

  In dit verslag wordt onderzocht hoe de rol van de particuliere sector bij de verlening van publieke diensten in de EU gegroeid is. Het onderzoek is gebaseerd op sectorspecifieke casestudy’s die in Litouwen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgevoerd. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op sociale diensten van algemeen belang op het gebied van gezondheidszorg, voor- en vroegschoolse educatie en opvang (VVEO), diensten voor arbeidsbemiddeling en langdurige zorg. Uit de bevindingen blijkt dat de belangrijkste reden van de uitbreiding van de rol van de particuliere sector in de twee landen met de meest ontwikkelde socialezekerheidsstelsels (Zweden en het Verenigd Koninkrijk) de verwachting is geweest, dat deze uitbreiding zou leiden tot verbeteringen op het gebied van kwaliteit en efficiëntie. In landen met minder uitgebreide socialezekerheidsstelsels (Litouwen en Spanje) is deze uitbreiding vooral om budgettaire redenen ontstaan. Uit het verslag blijkt dat een toename van particuliere bijdragen aan de verlening van publieke diensten vaak leidt tot grotere verschillen in toegankelijkheid van deze diensten en tot gemengde resultaten op het kwalitatieve vlak. In dergelijke gevallen komt de kwaliteit vaak, ondanks de toepassing van innoverendemethoden en technologieën, in het gedrang door pogingen om de toegankelijkheid van de diensten te vergroten.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen