Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Bijgewerkt
19 april 2018
Gepubliceerd
27 maart 2015
Formaten
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15021
  Catalogue info

  Derde Europese bedrijvenenquête - Praktijken op het werk: patronen, prestatie en welzijn

  Authors: 
  Eurofound

  In 2013 werd de derde ronde van de Europese bedrijvenenquête van Eurofound uitgevoerd. De enquête werd gehouden onder directievertegenwoordigers in meer dan 24 000 bedrijven. Wanneer in die bedrijven werknemersvertegenwoordigers actief waren, wat bij 6 800 van die bedrijven het geval was, werden ook die geënquêteerd. Bij de enquête werd gekeken naar praktijken op het werk op het terrein van arbeidsorganisatie, personeelsbeheer, rechtstreekse medezeggenschap en sociale dialoog. In het verslag worden eerst de enquêtebevindingen beschreven, waarna wordt onderzocht hoe de praktijken op het werk op genoemde terreinen zich tot elkaar verhouden en wat het verband is tussen die praktijken en de resultaten van bedrijven en werknemers. In het algemeen luidt de conclusie dat bedrijven waar werknemers en management gezamenlijk besluiten over dagelijkse taken, waar de interne organisatie matig gestructureerd is, en waar beperkte investeringen in personeelsbeheer worden gedaan maar wel uitgebreide praktijken in verband met rechtstreekse medezeggenschap bestaan, het beste scoren wat 'prestatie van het bedrijf' en 'welzijn op het werk' betreft.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen