Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

Report
Gepubliceerd
24 augustus 2015
pdf
Formaten
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends Read more

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends in key dimensions of job quality and maps the patterns of convergence and divergence. It offers an up-to-date analysis of changes in job quality across the EU, providing new insights to inform policymaking. The study concludes that dedicated political effort is still needed to improve job quality since this does not appear to be an automatic consequence of economic or technological development. 

Read less

Formaten

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1521
  ISBN: 
  978-92-897-1379-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/053563
  Catalogue info

  Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

  This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15211
  Catalogue info

  Convergentie en divergentie van de banenkwaliteit in Europa tussen 1995 en 2010

  Authors: 
  Eurofound

  Dit rapport onderzoekt de opwaartse en neerwaartse tendensen op het gebied van de kwaliteit van banen in de EU tussen 1995 en 2010. Verbetering en harmonisatie van arbeidsomstandigheden zijn kerndoelen van de Europese Unie, maar de banenkwaliteit wordt door vele factoren beïnvloed. Het rapport stelt de statistische significantie van tendensen vast op het gebied van een aantal belangrijke aspecten van de banenkwaliteit en brengt de patronen van convergentie en divergentie in kaart. Het geeft een actuele analyse van veranderingen in de banenkwaliteit in de EU en biedt nieuwe inzichten op grond waarvan nieuw beleid kan worden geformuleerd. De conclusie van de studie is dat toegewijd politiek handelen nog altijd vereist is om de banenkwaliteit zeker te stellen, aangezien zulks niet automatisch lijkt te zullen voortvloeien uit economische of technologische ontwikkelingen.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2020. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen