Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

Report
Bijgewerkt
06 oktober 2015
Gepubliceerd
09 september 2015
Formaten
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States. The analysis reveals that while there is significant variation in the types of WPI practices in companies, the process of why and how these practices are implemented shows considerable similarity. While the reasons for introducing WPI are mainly related to enhancing efficiency, competitiveness and innovation, one positive result seems to be to strengthen the position of employees and employee representatives. As a result, WPI outcomes often lead to both enhanced economic performance and a better quality of working life for all concerned. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  EF1540
  ISBN: 
  978-92-897-1393-1
  Catalogue: 
  TJ-01-15-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/64717
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

  Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15401
  Catalogue info

  Innovatie op de werkplek in Europese bedrijven

  Authors: 
  Eurofound

  Innovatie op de werkplek (WPI) verwijst naar praktijken waardoor werknemers betrokken zijn bij veranderingen in de organisatie, zodat zij de kwaliteit van hun arbeidsomstandigheden en de prestaties van de organisatie kunnen verbeteren. In dit verslag wordt gekeken naar de motieven voor toepassing van WPI en wordt de uitvoering ervan in verschillende bedrijven in Europa beschreven. De gevolgen van WPI worden geanalyseerd vanuit het oogpunt van verschillende spelers – organisatie, management, werknemers en werknemersvertegenwoordigers – in 51 bedrijven uit tien EU-lidstaten. Uit de analyse komt naar voren dat bedrijven uiteenlopende WPI-praktijken uitvoeren, maar dit veelal om dezelfde redenen en op een vergelijkbare manier doen. WPI wordt met name doorgevoerd ter bevordering van efficiëntie, concurrentievermogen en innovatie; een positief resultaat is dat de positie van werknemers en werknemersvertegenwoordigers wordt versterkt. Het gevolg is dat WPI vaak de economische prestaties en de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden voor alle betrokkenen verbetert.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen