Exploring the diversity of NEETs

Report
Gepubliceerd
4 juli 2016
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the econRead more

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey. Through analysis of the data for each of these subgroups, it offers a contemporary overview of the composition of the NEET population, both at EU28 level and in each Member State. It is hoped this information will help policymakers more precisely target interventions intended to ease young people’s engagement with the world of work and training. A separate annex presents detailed information on the composition of NEETs in the 28 Member States

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  72
  Nummer: 
  EF1602
  ISBN: 
  978-92-897-1466-2
  Catalogusnummer: 
  TJ-01-16-364-EN-N
  DOI: 
  10.2806/15992
  Catalogue info

  Exploring the diversity of NEETs

  The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF16021
  Catalogue info

  De diversiteit van NEET-jongeren ontdekken

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Sinds 2010 wordt het concept NEET (jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen - Not in Employment, Education or Training) algemeen gebruikt als hulpmiddel in het jeugdbeleid in de 28 lidstaten van de Europese Unie. Hoewel het concept een waardevolle aanvulling vormt op de traditionelere indicatoren die meer inzicht moeten verschaffen in de economische en sociale kwetsbaarheid van jongeren en hun participatie op de arbeidsmarkt, stuit het vaak op kritiek vanwege de heterogeniteit van de groep die het behelst. In dit verslag wordt de diversiteit van NEET's onderzocht en wordt voorgesteld de NEET-groep op te splitsen in zeven subgroepen op basis van gegevens die op gezette tijden worden verzameld in de EU-arbeidskrachtenenquête. Door de gegevens voor elk van deze subgroepen te analyseren, krijgen we een actueel overzicht van de samenstelling van de NEET-groep, zowel in de EU-28 als in de afzonderlijke lidstaten. Hopelijk kunnen beleidsmakers op basis van deze informatie gerichtere interventies ontwikkelen om de deelname van jongeren aan de wereld van werk en onderwijs te vergemakkelijken.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
 • Country profiles

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen