Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Report
Gepubliceerd
1 maart 2016
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member StatesRead more

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. The report describes the institutional regimes of regulation and assesses the evolution of agreed working hours (hours expected to be spent on work according to collective agreements or agreed between employers and employees) and usual working hours (hours usually spent in practice in work activities) between 1999 and 2014. The report points to the tension that exists between the pressure for decreased working hours in favour of a better work–life balance and fewer health problems for workers and the need for working time flexibility to meet the demands of a modern world economy. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  102
  Nummer: 
  EF1573
  ISBN: 
  978-92-897-1439-6
  Catalogusnummer: 
  TJ-02-15-968-EN-C
  DOI: 
  10.2806/888566
  Catalogue info

  Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

  This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF15731
  Catalogue info

  Arbeidstijdontwikkelingen in de 21e eeuw: arbeidsduur en de regulering hiervan in de EU

  Auteur(s): 
  Eurofound

  In dit verslag worden de voornaamste trends en mijlpalen bestudeerd die kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van de belangrijkste aspecten van de collectief overeengekomen arbeidsduur in de Europese Unie in het eerste decennium van de 21e eeuw. Het verslag is hoofdzakelijk gebaseerd op informatie die Eurofound heeft verzameld uit alle lidstaten van de EU en Noorwegen. Het richt zich speciaal op vijf sectoren: de chemiesector, de metaalsector, de banksector, de detailhandel en de overheidssector. In het verslag wordt de institutionele regulering beschreven. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de overeengekomen arbeidsduur (aantal uren dat een persoon geacht wordt te werken volgens collectieve overeenkomsten of afspraken tussen werknemers en werkgevers) en de gebruikelijke arbeidsduur (aantal uren dat gewoonlijk in de praktijk aan werkzaamheden wordt besteed) in de periode 1999-2014 beoordeeld. Het verslag wijst op de spanning tussen de uitgeoefende druk ten behoeve van een vermindering van de arbeidsduur voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven en minder gezondheidsproblemen voor werknemers enerzijds en anderzijds de noodzaak van flexibele arbeidstijden om te voldoen aan de eisen van een moderne wereldeconomie.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reacties

Is the report "Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU" (EF1573) also available in French ?
Thanks
Paul Grosjean
18.03.2016

Reactie toevoegen