Changes in remuneration and reward systems

Report
Gepubliceerd
1 september 2016
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits inRead more

The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results. This report examines the different types of supplementary pay schemes, their prevalence in different countries and sectors across the EU and Norway, and their relevance to different groups of employees. It also examines how systems are regulated in each country, how far they are integrated into collective agreements, and the views of social partners. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  72
  Nummer: 
  EF1632
  ISBN: 
  978-92-897-1545-4
  Catalogusnummer: 
  TJ-04-16-534-EN-N
  DOI: 
  10.2806/355994
  Catalogue info

  Changes in remuneration and reward systems

  The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF16321
  Catalogue info

  Veranderingen in belonings- en compensatieregelingen

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Zowel wat het aantal bedrijven als het aantal werknemers betreft is het gebruik van aanvullende-compensatieregelingen voor werknemers de afgelopen decennia in heel Europa toegenomen. Aanvullende-compensatieregelingen omvatten prestatiebeloning, winstdeling, beloning op basis van het behaalde bedrijfsresultaat en uitkeringen in natura. Deze beloningsvormen kunnen helpen om werknemers te motiveren en te belonen en hun beloning te koppelen aan bedrijfsresultaten. In dit verslag wordt ingegaan op de verschillende soorten aanvullende-compensatieregelingen, de mate waarin zij in de verschillende landen en sectoren in de EU en in Noorwegen voorkomen en de relevantie van die regelingen voor verschillende groepen werknemers. Daarnaast buigt het verslag zich over de manier waarop de regelingen in elk land zijn gereguleerd, over de vraag in hoeverre zij zijn opgenomen in collectieve overeenkomsten en over de standpunten van de sociale partners.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen