Mapping key dimensions of industrial relations

Report
Gepubliceerd
30 september 2016
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data Read more

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data gaps that may be filled through Eurofound’s future work in the 2017 project, ‘Application of the key dimensions of industrial relations’. The findings highlight the relevance of the key dimensions to European governments and social partners. The conceptual framework and the key dimensions proposed may serve as a monitoring instrument to assess the developments in principles, values and their operational application in the industrial relations systems in the EU.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  76
  Nummer: 
  EF1630
  ISBN: 
  978-92-897-1542-3
  Catalogusnummer: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190018
  Catalogue info

  Mapping key dimensions of industrial relations

  This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF16301
  Catalogue info

  In kaart brengen van essentiële aspecten van arbeidsverhoudingen in Europa

  Auteur(s): 
  Eurofound

  In dit verslag worden de essentiële aspecten van en de indicatoren voor een comparatief kader van arbeidsverhoudingen in kaart gebracht, geanalyseerd en besproken. Vervolgens wordt vastgesteld welke bestaande gegevensbronnen kunnen worden gebruikt om de verschillende aspecten van het comparatieve kader te meten, met inbegrip van een evaluatie van deze bronnen. Tot slot wordt beschreven welke mogelijke lacunes in de gegevens kunnen worden opgevuld door de toekomstige werkzaamheden van Eurofound in het kader van het in 2017 te starten project "Toepassing van de essentiële aspecten van arbeidsverhoudingen". De bevindingen onderstrepen de relevantie van de vier essentiële aspecten voor Europese overheden en sociale partners. Het conceptuele kader en de voorgestelde essentiële aspecten kunnen dienen als monitoringinstrument voor het beoordelen van de ontwikkelingen op het gebied van beginselen en waarden, en de operationele toepassing daarvan, in stelsels van arbeidsverhoudingen in de EU.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen