New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

Report
Gepubliceerd
12 juli 2016
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relatiRead more

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years. The report looks at the way social partners are exploring new topics and new tools, and developing innovative approaches. At least two different types of new topics can be identified: those that are new from an EU-wide perspective (such as climate change) and those that are new only for some Member States (such as gender equality). The study examines the practices of the social partners at cross-sectoral, sectoral and national level, covering 2000–2014. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  82
  Nummer: 
  EF1619
  ISBN: 
  978-92-897-1540-9
  Catalogusnummer: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96912
  Catalogue info

  New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

  Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF16191
  Catalogue info

  Nieuwe thema’s, nieuwe instrumenten en innovatieve praktijken van de sociale partners

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Sociale dialoog is nog steeds van belang in Europa. Recentelijk is in beleidsdiscussie op Europees niveau naar voren gekomen dat er, voornamelijk sinds de crisis van 2008, nieuwe debatten over sociale rechtvaardigheid, democratie, kwaliteit van werk en nieuwe modellen van arbeidsverhoudingen zijn ontstaan, die een uitdaging vormen voor de traditionele arbeidsverhoudingen en systemen van sociale dialoog. Het belangrijkste doel van dit vergelijkend onderzoek is het verzamelen van informatie over de manier waarop sociale partners in de EU-28 en Noorwegen hebben gereageerd op de vele nieuwe politieke, juridische en sociale uitdagingen die de laatste jaren zijn ontstaan. Dit verslag gaat in op de manier waarop sociale partners nieuwe thema’s en instrumenten onderzoeken en innovatieve benaderingen ontwikkelen. Er kunnen ten minste twee soorten nieuwe thema’s worden waargenomen: thema’s die nieuw zijn vanuit een EU-breed perspectief (zoals klimaatverandering) en thema’s die slechts enkele lidstaten nieuw zijn (zoals gendergelijkheid). Dit onderzoek behandelt de praktijken van de sociale partners op sectoroverschrijdend, sectoraal of nationaal niveau tussen 2000 en 2014.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen