Role of the social partners in the European Semester

Report
Gepubliceerd
16 februari 2016
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutiRead more

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement. This report assesses the degree to which the social partners are involved in the different stages of the European Semester procedure on matters regarding employment and social policy issues and how their involvement could be enhanced. At the same time, it examines the role played by the European Commission and the national governments in communicating the country-specific recommendations. The study also looks at the views of the social partners themselves. The report was compiled on the basis of desk research and individual national reports submitted by Eurofound’s network of European correspondents covering all 28 EU Member States. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  64
  Nummer: 
  EF1570
  ISBN: 
  978-92-897-1436-5
  Catalogusnummer: 
  TJ-01-15-862-EN-N
  DOI: 
  10.2806/1718
  Catalogue info

  Role of the social partners in the European Semester

  This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF15701
  Catalogue info

  Rol van de sociale partners in het Europees semester

  Auteur(s): 
  Eurofound

  In dit verslag wordt gekeken naar de betrokkenheid van belangrijke sociale partners bij het Europees semester op EU- en nationaal niveau in de periode 2011-2014. Hoewel hun rol in het Europees semester niet is uiteengezet in de bepalingen inzake het Europees economisch bestuur (het zogenoemde ‘sixpack’), beschouwen de Europese instellingen de twee kanten van de industrie als cruciaal voor de ontwikkeling van het semester en hebben zij opgeroepen tot een nauwere betrokkenheid van de sociale partners. In dit verslag wordt beoordeeld in welke mate de sociale partners betrokken zijn bij de verschillende stadia van de procedure van het Europees semester wanneer het gaat om kwesties inzake werkgelegenheid en sociaal beleid, en hoe hun betrokkenheid zou kunnen worden vergroot. Tegelijkertijd wordt de rol van de Europese Commissie en de nationale regeringen bij het meedelen van de landenspecificieke aanbevelingen bestudeerd. De studie kijkt ook naar de opvattingen van de sociale partners zelf. Het verslag werd samengesteld op basis van bureauonderzoek en afzonderlijke nationale verslagen, overgelegd door Eurofound's netwerk van Europese correspondenten in alle 28 lidstaten van de EU.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen