The concept of representativeness at national, international and European level

Report
Gepubliceerd
19 december 2016
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the reRead more

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels. It shows that representativeness has various meanings across the 28 Member States and Norway, with most countries featuring a combination of legal conformity and mutual recognition. Based on information provided by national correspondents in the 28 EU Member States and Norway, the report analyses the concept of representativeness at national level by reviewing key elements such as electoral success, organisational strength in terms of membership, and the capacity to negotiate. The final section turns to the methodology used by Eurofound to assess representativeness since 1996 and raises the question as to whether this approach should be refined or modified after 10 years of application. An executive summary is also available - see Related content.

See also: Annexes: Survey questionnaire - Tables - Figures

Read less

Formaten

 • Report

  Number of pages: 
  82
  Reference no.: 
  EF1644
  ISBN: 
  978-92-897-1556-0
  Catalogue no.: 
  TJ-06-16-037-EN-N
  DOI: 
  10.2806/517612
  Catalogue info

  The concept of representativeness at national, international and European level

  The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels.

  Formaten

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF16441
  Catalogue info

  Het begrip representativiteit op nationaal, internationaal en Europees niveau

  Author(s): 
  Eurofound

  De representativiteit van sociale partners verleent legitimiteit aan de verschillende rollen die zij in de arbeidsverhoudingen spelen, of ze nu betrokken zijn bij sociale dialoog, collectieve onderhandelingen of de vorming of tenuitvoerlegging van regeringsbeleid. In dit verslag worden de verschillende definities van de representativiteit van sociale partners op nationaal, Europees en internationaal niveau met elkaar vergeleken. Uit het verslag blijkt dat het begrip representativiteit in elk van de 28 lidstaten en Noorwegen anders wordt ingevuld en dat dit in de meeste landen is uitgemond in een combinatie van het voldoen aan wettelijke vereisten en wederzijdse erkenning. Op basis van informatie van nationale verslaggevers in de 28 EU-lidstaten en Noorwegen wordt in het verslag de invulling van het begrip representativiteit op nationaal niveau geanalyseerd door nader in te gaan op belangrijke elementen zoals electoraal succes, organisatorische kracht op basis van ledenaantal en het vermogen om te onderhandelen. In het laatste gedeelte wordt gekeken naar de methodiek die Eurofound sinds 1996 hanteert om representativiteit te beoordelen en wordt de vraag gesteld of deze benadering na 10 jaar niet zou moeten worden verfijnd of aangepast.

  Available for download in 22 languages

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen