Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

Report
Gepubliceerd
6 september 2016
pdf
Formaten
Executive summary in 21 languages
Downloaden

Samenvatting

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social Read more

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion. The link between social dialogue and productivity and competitiveness has been the subject of much research, particularly since the advent of the economic crisis in 2008. In some countries, decentralised bargaining is part of a coordinated system, but in others key aspects of coordinated social dialogue, such as company-level worker representation, are missing. This report identifies how management, employees and their representatives find common solutions to common problems. It also describes the measures, especially innovative approaches, that have been established through social dialogue in response to new workplace challenges.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  76
  Nummer: 
  EF1633
  ISBN: 
  978-92-897-1547-8
  Catalogusnummer: 
  TJ-04-16-535-EN-N
  DOI: 
  10.2806/439918
  Catalogue info

  Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

  Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  Ef16331
  Catalogue info

  Win-winregelingen: innovatieve maatregelen die tot stand komen via de sociale dialoog op bedrijfsniveau

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Een goed functionerende sociale dialoog is van groot belang om met succes de hervormingen tot stand te brengen en door te voeren die nodig zijn voor het verbeteren van het concurrentievermogen van de economieën van Europa en het creëren van meer banen. De sociale dialoog brengt de belangen van werknemers en werkgevers in evenwicht en draagt bij aan het economische concurrentievermogen en de sociale samenhang. Er is veel onderzoek verricht naar het verband tussen de sociale dialoog enerzijds en productiviteit en concurrentievermogen anderzijds, vooral sinds het ontstaan van de economische crisis in 2008. In sommige landen maakt het gedecentraliseerd onderhandelen een onderdeel uit van een gecoördineerd systeem, terwijl in andere landen voorname aspecten van een gecoördineerde sociale dialoog ontbreken, zoals werknemersvertegenwoordiging op bedrijfsniveau. In dit verslag wordt vastgesteld hoe het management, werknemers en hun vertegenwoordigers gemeenschappelijke oplossingen vinden voor gemeenschappelijke problemen. Ook worden de maatregelen, en meer bepaald innovatieve benaderingen, beschreven die via de sociale dialoog zijn vastgesteld om nieuwe uitdagingen op de werkvloer het hoofd te bieden.

  Beschikbaar om te downloaden in 21 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen