Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

Report
Gepubliceerd
27 april 2016
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their rolRead more

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies. This report examines how public authorities are currently regulating labour market intermediaries across Member States, highlighting the effectiveness or otherwise of different registration or licensing schemes. It also examines activities by social partners aimed at preventing the trafficking of labour. The overall aim is to contribute to the development of a best practice guide for public authorities to encourage better monitoring and enforcement of regulations deterring trafficking for the purpose of labour exploitation. 

Individual national contributions are available.

Read less

Formaten

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1603
  ISBN: 
  978-92-897-1421-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-215-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75809
  Catalogue info

  Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

  The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16031
  Catalogue info

  Regulering van arbeidsmarktbemiddelaars en de rol van de sociale partners bij het voorkomen van arbeidskrachtenhandel

  Authors: 
  Eurofound

  Het recht op vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie werd in 1957 verankerd in artikel 48 van het EEG-verdrag. Tegenwoordig dragen particuliere arbeidsmarktbemiddelaars – zoals uitzendbureaus en arbeidsbureaus – bij tot het vergemakkelijken van arbeidsmobiliteit, in hun rol als intermediairs tussen afzonderlijke werknemers en organisaties die arbeidskrachten nodig hebben. Door lacunes in de regelgeving bestaat echter het risico dat sommige werknemers en kwetsbare groepen door frauduleuze bureaus worden uitgebuit. In dit verslag wordt bestudeerd hoe overheidsinstanties in alle lidstaten arbeidsmarktbemiddelaars reguleren. Hierbij gaat de aandacht speciaal uit naar de doeltreffendheid, of het gebrek hieraan, van de uiteenlopende registratie- of licentiesystemen. Eveneens wordt gekeken naar de activiteiten van de sociale partners die erop gericht zijn arbeidskrachtenhandel te voorkomen. Het algemene doel bestaat erin bij te dragen aan de ontwikkeling van een gids van goede praktijken voor overheidsinstanties om te komen tot een betere monitoring en handhaving van voorschriften voor het afschrikken van mensenhandel met het ook op arbeidsuitbuiting.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen