Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

Report
Gepubliceerd
09 september 2016
Formaten
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. Reduction of working time is one approach to enabling people to work longer than would have been feasible if they continued working full time. But a barrier to reduction of hours is the loss of income. Partial retirement schemes address this barrier by substituting part of the income loss with a partial pension or benefits. This report investigates how partial retirement schemes can contribute to sustainable and adequate pension systems by enabling and motivating people to extend their working lives. It maps schemes at the national and sector levels in the EU and Norway, examines their characteristics and assesses their impact on the extension of working lives. An executive summary is available - see Related content.

 • Report

  Number of Pages: 
  88
  Reference No: 
  EF1629
  ISBN: 
  978-92-897-1541-6
  Catalogue: 
  TJ-04-16-465-EN-N
  DOI: 
  10.2806/004233
  Catalogue info

  Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

  Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16291
  Catalogue info

  Het werkzame leven verlengen door middel van flexibele pensioenregelingen: deeltijdpensioen

  Authors: 
  Eurofound

  Een groot aantal EU-lidstaten heeft hervormingen doorgevoerd om de duurzaamheid van de pensioenstelsels te verbeteren. Het ontmoedigen van vroegtijdig pensioen en verhogen van de pensioenleeftijd is echter amper van invloed op de daadwerkelijke pensioenleeftijd, aangezien velen niet in staat of ongemotiveerd zijn om tot de pensioenleeftijd door te blijven werken. Het reduceren van de werktijd is een manier om mensen in staat te stellen langer door te blijven werken dan haalbaar zou zijn geweest als ze voltijds waren blijven werken. Verlies van inkomen is echter een belemmering voor het reduceren van werktijden. Deeltijdpensioenregelingen nemen deze belemmering weg door een deel van het verloren inkomen te compenseren met een deeltijdpensioen of uitkeringen. In dit verslag wordt onderzocht hoe deeltijdpensioenregelingen kunnen bijdragen tot duurzame en toereikende pensioenstelsels door mensen in staat te stellen en te motiveren om langer door te blijven werken. Er wordt een overzicht gegeven van regelingen op nationaal en sectoraal niveau in de EU en Noorwegen. Daarnaast worden de kenmerken van deze regelingen onderzocht en gekeken welk effect deze regelingen op het verlengen van het werkzame leven hebben.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen