The gender employment gap: Challenges and solutions

Report
Bijgewerkt
11 oktober 2016
Gepubliceerd
11 oktober 2016
Formaten
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almost all Member States. Fostering higher participation of women is crucial to meet the Europe 2020 target to achieve an overall employment rate of at least 75% by 2020. This report explores the main characteristics and consequences of gender gaps in labour market participation. It finds that the total cost of a lower female employment rate was €370 billion in 2013, corresponding to 2.8% of EU GDP. The report also examines policies and measures aimed at fostering female labour market participation, which could be central to closing gender gaps. An executive summary is available - see Related content. An annex, published separately, contains details of policy measures to support the labour market participation of women. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  106
  Reference No: 
  EF1638
  ISBN: 
  978-92-897-1550-8
  Catalogue: 
  TJ-02-16-865-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75749
  Catalogue info

  The gender employment gap: Challenges and solutions

  Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16381
  Catalogue info

  Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen – problemen en oplossingen

  Authors: 
  Eurofound

  De arbeidsparticipatie van vrouwen in de Europese Unie is de afgelopen decennia toegenomen; in 2014 werd een percentage van 70% bereikt. In dat jaar was het aandeel vrouwen onder de actieve werkende bevolking in de EU bijna 46%. Toch is de arbeidsparticipatie van vrouwen in bijna alle lidstaten nog altijd lager dan die van mannen. Vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen is cruciaal voor het behalen van de Europa 2020-doelstelling van een participatiegraad van vrouwen van minstens 75% in 2020. In dit verslag worden de belangrijkste kenmerken en gevolgen van verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van arbeidsparticipatie onderzocht. De totale kosten van de geringere arbeidsparticipatie van vrouwen worden becijferd op 370 miljard EUR in 2013, wat neerkomt op 2,8% van het bbp in de EU. Daarnaast wordt in het verslag ingegaan op de beleidsmaatregelen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van vrouwen, wat van cruciaal belang kan zijn om genderkloven te dichten.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen