Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

Report
Bijgewerkt
18 augustus 2016
Gepubliceerd
04 augustus 2016
Formaten
Executive summary in 22 languages

PDF

Samenvatting

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to publicly funded services, the economy and society that investment in good quality accommodation can deliver are not always obvious. While housing policies are the prerogative of national governments, many Member States face similar challenges in this field. In some, projects to improve inadequate housing have already provided valuable practical experience that can usefully be shared, and this report presents eight such case studies. While improving poor living conditions would be costly, the report suggests the outlay could be recouped quite quickly from savings on healthcare and a range of publicly funded services – in the EU as a whole, for every €3 invested in improving housing conditions, €2 would come back in savings in one year. 

With contributions from Robert Anderson, Pierre Faller, Jan Vandamme (Eurofound) and Madison Welsh.

 • Full report

  Number of Pages: 
  114
  Reference No: 
  EF1604
  ISBN: 
  978-92-897-1478-5
  Catalogue: 
  TJ-01-16-429-EN-N
  DOI: 
  10.2806/049107
  Catalogue info

  Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

  This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16041
  Catalogue info

  Slechte huisvesting in Europa: Kosten en gevolgen

  Authors: 
  Eurofound

  Met dit verslag wordt beoogd een beter inzicht te geven in de werkelijke kosten van slechte huisvesting voor de EU-lidstaten. Ook worden voorstellen gedaan voor beleidsinitiatieven waarmee de maatschappelijke en economische gevolgen van slechte huisvesting kunnen worden aangepakt. De volledige gevolgen van slechte huisvesting zijn in de regel pas op de langere termijn zichtbaar. Ook is niet altijd duidelijk welke besparingen een investering in huisvesting van goede kwaliteit oplevert op de kosten van uit openbare middelen gefinancierde diensten en de economische en maatschappelijke kosten. Hoewel het huisvestingsbeleid in beginsel een zaak van de nationale overheden is, staan veel lidstaten op het gebied van huisvesting voor vergelijkbare uitdagingen. In sommige hebben projecten voor de verbetering van slechte huisvesting waardevolle praktijkervaring opgeleverd die met andere landen kan worden gedeeld. In dit verslag worden acht casestudy's van dergelijke projecten beschreven. Het betreft projecten in verschillende Europese landen. Hoewel het verbeteren van slechte woonomstandigheden kostbaar is, komt uit het verslag naar voren dat de kosten daarvan vrij snel terugverdiend kunnen worden in besparingen op een scala van gesubsidieerde of anderszins uit openbare middelen gefinancierde diensten.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen