Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

Report
Bijgewerkt
2 augustus 2016
Gepubliceerd
27 juli 2016
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour Read more

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States. These challenges might be met by adopting an approach to work that puts sustainability at its centre. Sustainable work means that ‘living and working conditions are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’. This study analyses national policies that help to achieve sustainable work in 10 EU Member States. It looks at how these policies are being implemented, whether they are integrated into a coherent framework, and whether they are complementary or contradictory. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  98
  Nummer: 
  EF1610
  ISBN: 
  978-92-897-1470-9
  Catalogusnummer: 
  TJ-01-16-407-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34637
  Catalogue info

  Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

  European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States.

  Formaten

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nummer: 
  EF16101
  Catalogue info

  Duurzaam werk gedurende de hele levensloop: nationaal beleid en nationale strategieën

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Europese landen staan voor de uitdagingen van een vergrijzende bevolking en een krimpende beroepsbevolking, meer onzekere vormen van werk en in veel gevallen een afnemend aantal banen in de nasleep van de economische crisis. Als gevolg hiervan is de vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat mensen aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen, tot op hogere leeftijd, in alle EU-lidstaten een centraal beleidsvraagstuk geworden. Deze uitdagingen zouden kunnen worden aangegaan met behulp van een aanpak waarvan duurzaamheid van werk de kern vormt. Duurzaam werk betekent dat "de leef- en arbeidsomstandigheden zodanig zijn dat ze mensen erdoor geholpen worden om werk te vinden en te houden gedurende een langer werkzaam leven". In deze studie wordt een analyse gemaakt van nationaal beleid van tien lidstaten om werk duurzaam te maken. Daarbij wordt uiteengezet hoe dit beleid wordt uitgevoerd, of het wordt geïntegreerd in een samenhangend kader en of het complementair is aan of juist tegenstrijdig is met ander beleid.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen